איסור אכילת חמץ והשבתתו בפסח ראשון ובפסח שני

הרב צבי פרידמן
איסור אכילת חמץ והשבתתו בפסח ראשון ובפסח שני | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this