אינו מתכוין מותר או אסור יסוד מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון

הרב אליעזר בן פורת
אינו מתכוין מותר או אסור יסוד מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון | תשע"ט
Share this