אינו אמיד בנגזל ובאש, טענו חיטים והודה בשעורים

הרב חיים זאב וורצל
אינו אמיד בנגזל ובאש, טענו חיטים והודה בשעורים | תשפ"א
Share this