אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה -שיחה ושו"ת בענייני לימוד התורה ועבודת השם לבעלי עסקים

הרב שאול אלתר
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה -שיחה ושו"ת בענייני לימוד התורה ועבודת השם לבעלי עסקים | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this