איך נפיק את המירב ממערכת החשיבה שלנו

הרב אייל אונגר
איך נפיק את המירב ממערכת החשיבה שלנו | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this