אחריות על חמץ לענין בל יראה בחמץ של גוי ובחמץ של ישראל

הרב אליעזר בן פורת
אחריות על חמץ לענין בל יראה בחמץ של גוי ובחמץ של ישראל | תשפ"א
Share this