אחריות הקבלן על ליקויי דירה וזכות הקונה לבטל מקח

הרב יהודה סילמן
אחריות הקבלן על ליקויי דירה וזכות הקונה לבטל מקח | תשע"ו
שו"ת עם הרב סילמן
Share this