'אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'

הרב פוקס
'אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' | תש"פ
Share this