"אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה", אמירה לגוי בשבת

הרב ישראל גנס
"אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה", אמירה לגוי בשבת | תשע"ז
Share this