או"ח פתיחה להלכות ציצית, בעניין תכלת בזמן הזה, ובעניין זכירת כל המצוות ע''י ראיית הציצית, שיעור 17

הרב משה יעקב קליין
או"ח פתיחה להלכות ציצית, בעניין תכלת בזמן הזה, ובעניין זכירת כל המצוות ע''י ראיית הציצית, שיעור 17 | תשע"ט
Share this