או''ח סימן ז' סעיף א', דיני ברכת אשר יצר, עד מתי זמנה והאם נחשבת כתדיר, שיעור 15

הרב משה יעקב קליין
או''ח סימן ז' סעיף א', דיני ברכת אשר יצר, עד מתי זמנה והאם נחשבת כתדיר, שיעור 15 | תשע"ט
Share this