או''ח סימן ו' סעיף ב' עד סוף הסימן, זהירות להתכוון לא לצאת בברכות ששומע ובעניין סמיכות אשר יצר לאלוקי נשמה,שיעור 14

הרב משה יעקב קליין
או''ח סימן ו' סעיף ב' עד סוף הסימן, זהירות להתכוון לא לצאת בברכות ששומע ובעניין סמיכות אשר יצר לאלוקי נשמה,שיעור 14 | תשע"ח
Share this