או''ח סימן ד' סעיף ט"ו-י"ח, הישן ביום, נט''י ביו''כ, והחוזר מהלוויה, שיעור עשירי

הרב משה יעקב קליין
או''ח סימן ד' סעיף ט"ו-י"ח, הישן ביום, נט''י ביו''כ, והחוזר מהלוויה, שיעור עשירי | תשע"ח
Share this