או"ח סימן ד' סעיף א', נפק''מ מעשיות במחלוקת הרא''ש והרשב''א בטעם נט''י שחרית, שיעור שישי

הרב משה יעקב קליין
או"ח סימן ד' סעיף א', נפק''מ מעשיות במחלוקת הרא''ש והרשב''א בטעם נט''י שחרית, שיעור שישי | תשע"ח
Share this