או''ח סימן ג' סעיף א'-ב', איסור דיבור בבית הכסא, שיעור 4

הרב משה יעקב קליין
או''ח סימן ג' סעיף א'-ב', איסור דיבור בבית הכסא, שיעור 4 | תשע"ח
Share this