או''ח סוף סימן ד' וסימן ה', בעניין כוונה בברכות ובהזכרת שם השם, שיעור 12

הרב משה יעקב קליין
או''ח סוף סימן ד' וסימן ה', בעניין כוונה בברכות ובהזכרת שם השם, שיעור 12 | תשע"ח
Share this