או''ח הקדמה להלכות ציצית, התכלת יזכיר לו יום המיתה, ובזכות שם ואברהם זכו לבגד וחוטים של ציצית, וסגולת הציצית להזכיר לו את כל המצוות, שיעור 18

הרב משה יעקב קליין
או''ח הקדמה להלכות ציצית, התכלת יזכיר לו יום המיתה, ובזכות שם ואברהם זכו לבגד וחוטים של ציצית, וסגולת הציצית להזכיר לו את כל המצוות, שיעור 18 | תשע"ט
Share this