או''ח הל' ציצית סימן ח' סעיפים ג'-ד', עניין השמירה על כיווני לבישת הציצית הנלמדת מקרשי המשכן ומריב האבנים אצל יעקב אבינו ובעניין מעלין בקודש בחפצא של מצוה, שיעור 22

הרב משה יעקב קליין
או''ח הל' ציצית סימן ח' סעיפים ג'-ד', עניין השמירה על כיווני לבישת הציצית הנלמדת מקרשי המשכן ומריב האבנים אצל יעקב אבינו ובעניין מעלין בקודש בחפצא של מצוה, שיעור 22 | תשע"ט
Share this