או''ח הל' ציצית סימן ח' סעיף ה', לשון הברכה הוא בדווקא להתעטף בציצית שמראה על הכנעתינו כעבדים לפני המלך ובעניין עליה בדרגות בעבודת ה' שלב אחרי שלב, שיעור 24

הרב משה יעקב קליין
או''ח הל' ציצית סימן ח' סעיף ה', לשון הברכה הוא בדווקא להתעטף בציצית שמראה על הכנעתינו כעבדים לפני המלך ובעניין עליה בדרגות בעבודת ה' שלב אחרי שלב, שיעור 24 | תשע"ט
Share this