או''ח הל' ציצית, סימן ח' סעיף ה', בעניין יצא מוציא בברכות ובדין ערבות ובמעלת ברוב עם ולגבי החילוק בין ברכת שהחיינו לברכת המצוות ובעניין השאיפה של כל יהודי להיות חייל הכי טוב של הקב''ה, שיעור 23

הרב משה יעקב קליין
או''ח הל' ציצית, סימן ח' סעיף ה', בעניין יצא מוציא בברכות ובדין ערבות ובמעלת ברוב עם ולגבי החילוק בין ברכת שהחיינו לברכת המצוות ובעניין השאיפה של כל יהודי להיות חייל הכי טוב של הקב''ה, שיעור 23 | תשע"ט
Share this