או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיפים י'-י"א, בעניין קיום מצוה בלי ברכה עדיף מאשר לא לקיים בכלל את המצוה ובעניין לבישת הציצית עם החוטים בחוץ, שיעור 29

הרב משה יעקב קליין
או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיפים י'-י"א, בעניין קיום מצוה בלי ברכה עדיף מאשר לא לקיים בכלל את המצוה ובעניין לבישת הציצית עם החוטים בחוץ, שיעור 29 | תשע"ט
Share this