או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיפים א'-ב', איסור הפסקה בין הברכה לעיטוף, הקדמת ציצית לתפילין, אופן וצורת העטיפה, ומנהג רווקים באי לבישת טלית, שיעור 21

הרב משה יעקב קליין
או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיפים א'-ב', איסור הפסקה בין הברכה לעיטוף, הקדמת ציצית לתפילין, אופן וצורת העטיפה, ומנהג רווקים באי לבישת טלית, שיעור 21 | תשע"ט
Share this