או''ח הלכות ציצית סי'מן ח' סעיף י"ב, מתי אומרים שמותר להפסיק באמצע מצוה, מתי אומרים שאסור וגם בדיעבד יחזור ויברך, ומתי אומרים שאסור אבל בדיעבד לא יברך שוב, שיעור 30

הרב משה יעקב קליין
או''ח הלכות ציצית סי'מן ח' סעיף י"ב, מתי אומרים שמותר להפסיק באמצע מצוה, מתי אומרים שאסור וגם בדיעבד יחזור ויברך, ומתי אומרים שאסור אבל בדיעבד לא יברך שוב, שיעור 30 | תשע"ט
Share this