או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף ט', בדיקת חוטי הציצית כל יום מחשש שנפסלו והאם צריך לבדוק גם את כשרות ארבעת המינים בכל יום, שיעור 28

הרב משה יעקב קליין
או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף ט', בדיקת חוטי הציצית כל יום מחשש שנפסלו והאם צריך לבדוק גם את כשרות ארבעת המינים בכל יום, שיעור 28 | תשע"ט
Share this