או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף ח', כוונת הטעם של 'למען תזכרו' הנצרכת בשעת קיום המצוה והבעיה לפי''ז ללבוש ציצית באמבטיה, שיעור 27

הרב משה יעקב קליין
או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף ח', כוונת הטעם של 'למען תזכרו' הנצרכת בשעת קיום המצוה והבעיה לפי''ז ללבוש ציצית באמבטיה, שיעור 27 | תשע"ט
Share this