או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף א', לבישת ציצית בעמידה, וכן בשאר המצוות והברכות ובעניין עובר לעשייתן במצוות, שיעור 20

הרב משה יעקב קליין
או''ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף א', לבישת ציצית בעמידה, וכן בשאר המצוות והברכות ובעניין עובר לעשייתן במצוות, שיעור 20 | תשע"ט
Share this