אודות החלטת בג״צ לאסור איסור הכנסת חמץ לבתי החולים

הרב מרדכי דוד נויגרשל
אודות החלטת בג״צ לאסור איסור הכנסת חמץ לבתי החולים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this