אדם שמסופק אם בירך ברכת המזון האם יכול להוציא את מי שודאי לא בירך

הרב צבי פרידמן
אדם שמסופק אם בירך ברכת המזון האם יכול להוציא את מי שודאי לא בירך | תשע"ח
Share this