אדם בעל מחשבה ומוסר ראוי שיהיה לו הצידוק המוסרי לבחירותיו ולדרך החיים שלו ושיתן את הדעת לדרוש ולחפש את האמת, וענייני הסטוריה יהודית וארץ ישראל

הרב יוסף ברוק
אדם בעל מחשבה ומוסר ראוי שיהיה לו הצידוק המוסרי לבחירותיו ולדרך החיים שלו ושיתן את הדעת לדרוש ולחפש את האמת, וענייני הסטוריה יהודית וארץ ישראל | תש"פ
Share this