8 תוצאות

תוצאות

-->
00:47
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | שיעורים לנשים | תשע"ט
00:47
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | שיעורים לנשים | תשע"ז
00:51
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | שיעורים לנשים | תשע"ז
00:53
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | שיעורים לנשים | תשע"ז
00:46
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | שיעורים לנשים | תשע"ז
00:43
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | שיעורים לנשים | תשע"ז
00:46
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | שיעורים לנשים | תשע"ז
00:51
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | שיעורים לנשים | תשע"ז