6 תוצאות

תוצאות

-->
01:02
הרב רוני עזרא
הרב רוני עזרא | | תשע"ט
01:06
הרב שלמה הורביץ
הרב שלמה הורביץ | בית הכנסת "זכור לאברהם" | תשע"ח
01:08
הרב שלמה הורביץ
הרב שלמה הורביץ | בית הכנסת "זכור לאברהם" | תשע"ח
00:14
הרב משה בובי
הרב משה בובי | מרכז תורני - המלאך מיכאל | תשע"ז

00:57
הרב שלמה הורביץ
הרב שלמה הורביץ | בית הכנסת "זכור לאברהם" | תשע"ז
00:24
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ז