7 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב זלמן דישון
הרב זלמן דישון | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"ב

00:00
הרב שלמה ויזר
הרב שלמה ויזר | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"א

00:00
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | | תשפ"א
00:00
הרב ישראל ארנון
הרב ישראל ארנון | ישיבת נתיבות עולם | תשפ"א
01:31
הרב יצחק רפפורט
הרב יצחק רפפורט | | תש"פ
00:51
הרב משה מרדכי פרבשטיין
הרב משה מרדכי פרבשטיין | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשע"ט

00:52
הרב שלמה הורביץ
הרב שלמה הורביץ | בית הכנסת "זכור לאברהם" | תשע"ז