3 תוצאות

תוצאות

-->
00:49
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח
00:47
הרב יצחק פנגר
הרב יצחק פנגר | כנסים וימי עיון | תשע"ו

00:36
הרב עופר שמיר
הרב עופר שמיר | | תשע"ו