6 תוצאות

תוצאות

-->
01:03
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח

01:09
הרב יעקב עדס
הרב יעקב עדס | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח

00:45
הרב זמיר כהן
הרב זמיר כהן | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח

00:33
הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח

00:24
הרב בנימין פינקל
הרב בנימין פינקל | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח

01:02
הרב אלימלך בידרמן
הרב אלימלך בידרמן | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח