3 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב אליעזר בן פורת
הרב אליעזר בן פורת | עיון הסוגיא - עיון ישיבתי במרחבי התורה | תשפ"א

00:32
הרב יוסף שיינין
הרב יוסף שיינין | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט

01:02
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ה