2 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשפ"ב
00:30
הרב מאיר שפיצר
הרב מאיר שפיצר | ישיבת איתרי | תשע"ו