5 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשפ"א
00:10
הרב רפאל יוכפז
הרב רפאל יוכפז | יומם ולילה | תש"פ
00:15
הרב רפאל יוכפז
הרב רפאל יוכפז | יומם ולילה | תש"פ
00:49
הרב הלר
הרב הלר | נוה ירושלים | תשע"ט
01:05
הרב פנחס ארלנגר
הרב פנחס ארלנגר | נוה ירושלים | תשע"ז