5 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשפ"ב
00:52
הרב ישראל גנס
הרב ישראל גנס | נוה ירושלים | תשע"ט
01:09
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ז
01:04
הרב אברהם זיסקינד
הרב אברהם זיסקינד | ישיבת איתרי | תשע"ו
00:56
הרב אבישי קורצטג
הרב אבישי קורצטג | ישיבת איתרי | תשע"ו