3 תוצאות

תוצאות

00:30
הרב צבי פרידמן
הרב צבי פרידמן | בית ההוראה | תשע"ז
01:09
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ה
00:52
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | ישיבת כפר גנים | תשע"ד