5 תוצאות

תוצאות

01:18
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | ישיבת כפר גנים | תשע"ו
00:56
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ד
01:06
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ב
01:02
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"א
01:01
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תש"ע