4 תוצאות

תוצאות

00:55
הרב אליהו פוזן
הרב אליהו פוזן | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ד
00:58
הרב יוסף אפרתי
הרב יוסף אפרתי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ד
00:56
הרב ברוך מרדכי אזרחי
הרב ברוך מרדכי אזרחי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ד
00:43
הרב שאול רייכנברג
הרב שאול רייכנברג | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ד