תוצאות חיפוש 1 - 10 מתוך 37

תוצאות

-->
00:59
הרב שמעון גלאי
הרב שמעון גלאי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ח
01:07
הרב יוסף אפרתי
הרב יוסף אפרתי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ו
01:07
הרב איתמר גרבוז
הרב איתמר גרבוז | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ו
01:04
הרב מיכל זילבר
הרב מיכל זילבר | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ו
00:47
הרב שאול רייכנברג
הרב שאול רייכנברג | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ו
00:00
הרב יוסף אפרתי
הרב יוסף אפרתי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ו
00:50
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ה
00:55
הרב אליהו פוזן
הרב אליהו פוזן | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ד
00:51
הרב ישעיהו רוטנברג
הרב ישעיהו רוטנברג | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:47
הרב דוד קסלר
הרב דוד קסלר | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:51
הרב שאול רייכנברג
הרב שאול רייכנברג | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:54
הרב מיכל זילבר
הרב מיכל זילבר | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:56
הרב יוסף אפרתי
הרב יוסף אפרתי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:45
הרב דוד צבי אורדנטליך
הרב דוד צבי אורדנטליך | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:48
הרב דב אהרון זלזניק
הרב דב אהרון זלזניק | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:47
הרב שאול רייכנברג
הרב שאול רייכנברג | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"א
00:45
הרב יוסף אפרתי
הרב יוסף אפרתי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"א
00:51
הרב עזריאל אוירבך
הרב עזריאל אוירבך | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"א
00:57
הרב שאול רייכנברג
הרב שאול רייכנברג | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תש"ע
00:50
הרב מיכל זילבר
הרב מיכל זילבר | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תש"ע