4 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תש"פ
00:00
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תש"פ
00:27
הרב דוד מינצר
הרב דוד מינצר | | תשע"ד
00:38
הרב יצחק קולדצקי
הרב יצחק קולדצקי | | תשע"ב