4 תוצאות

תוצאות

00:24
הרב פנחס ברזל
הרב פנחס ברזל | נחלת רפאל | תשע"א
00:28
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | שירת דבורה - תל אביב | תשע"ד

00:51
הרב מרדכי דוד נויגרשל
הרב מרדכי דוד נויגרשל | כנסים וימי עיון | תשע"ג
00:41
הרב אריה שכטר
הרב אריה שכטר | כנסים וימי עיון | תשע"ג