4 תוצאות

תוצאות

00:41
הרב יצחק פנגר
הרב יצחק פנגר | כנסים וימי עיון | תשע"ו

00:47
הרב יצחק פנגר
הרב יצחק פנגר | כנסים וימי עיון | תשע"ו

00:36
הרב יצחק פנגר
הרב יצחק פנגר | כנסים וימי עיון | תשע"ד

00:21
הרב יצחק פנגר
הרב יצחק פנגר | כנסים וימי עיון | תשע"ג