2 תוצאות

תוצאות

-->
00:21
הרב יונתן שרגא דומב
הרב יונתן שרגא דומב | נחלת משה | תשע"ד
00:21
הרב יונתן שרגא דומב
הרב יונתן שרגא דומב | נחלת משה | תשע"א
מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו