6 תוצאות

תוצאות

00:58
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשס"ח
00:40
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | שירת דבורה - תל אביב | תשע"ד
00:44
הרב פנחס גולדווסר
הרב פנחס גולדווסר | נחלת משה | תשע"ב
00:44
הרב מרדכי רוזנטל
הרב מרדכי רוזנטל | יומם ולילה | תש"ע
00:56
הרב שמואל באום
הרב שמואל באום | ישיבת קרית מלאכי | תש"ע
00:42
הרב יהודה עמית
הרב יהודה עמית | ישיבת קרית מלאכי | תש"ע