10 תוצאות

תוצאות

-->
01:19
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | ישיבת כפר גנים | תשס"ט
00:53
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | ישיבת כפר גנים | תשע"ב
01:00
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | ישיבת כפר גנים | תשע"ב
00:56
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | ישיבת כפר גנים | תשע"ב
01:09
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | ישיבת כפר גנים | תשס"ט
01:16
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | ישיבת כפר גנים | תשס"ט
01:23
הרב מנחם שטיין
הרב מנחם שטיין | ישיבת כפר גנים | תשס"ט
00:31
הרב נחמיה נורדהים
הרב נחמיה נורדהים | ישיבת כפר גנים
00:51
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | ישיבת כפר גנים | תש"ע
01:21
הרב יהודה אריה דינר
הרב יהודה אריה דינר | ישיבת כפר גנים | תש"ע