6 תוצאות

תוצאות

-->
01:10
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תש"פ
00:52
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תש"ע
00:58
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשס"ט
01:00
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ה
00:56
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"א
00:46
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ג