5 תוצאות

תוצאות

-->
01:07
הרב איתמר גרבוז
הרב איתמר גרבוז | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ו
00:45
הרב דוד צבי אורדנטליך
הרב דוד צבי אורדנטליך | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:48
הרב דב אהרון זלזניק
הרב דב אהרון זלזניק | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ב
00:45
הרב יוסף אפרתי
הרב יוסף אפרתי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"א
00:48
הרב יוסף אפרתי
הרב יוסף אפרתי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"א